---

Geachte lezer, in deze nieuwsbrief komt mr. Marco Anink van RWV Advocaten aan het woord over aansprakelijkheid bij zelfstandige tolken en vertalers. Wij zijn verheugt dat hij als specialist de tijd heeft genomen om voor ons, maar zeker voor u, het één en ander nader toe te lichten op het gebied van aansprakelijkheid bij tolken en vertalers.

Bij deze graag het woord aan mr. Marco Anink:

---

Aansprakelijkheid en de eenmanszaak van de vertaler of tolk

mr. M.F.J. Anink

De vertaler en de tolk zijn gewoonlijk geen werknemers, maar ondernemers. En uit recent onderzoek van Translators Unite blijkt dat veruit de meeste tolken en vertalers hun werkzaamheden uitvoeren via een eenmanszaak.

Logischerwijze zijn niet alle tolken en vertalers bekend met de (juridische) gevolgen van het handelen via een eenmanszaak. Maar stel nu dat u een vertaalfout begaat? Of in uw vertaling staat een nul teveel of te weinig? Dit kan leiden tot de nodige schade. En wat als u dan een brief ontvangt waarin u te kennen wordt gegeven dat u voor die schade aansprakelijk gesteld wordt…?

Op verzoek van Translators Unite daarom deze bijdrage. Ik zal daarin achtereenvolgens bespreken:

1.    de gevolgen van een eenmanszaak voor uw aansprakelijkheid;
2.    wat is het criterium voor aansprakelijkheid en wat kan de schade zijn?
       -       en de revisor dan?
3.    hoe aansprakelijkheid te voorkomen althans de kans op daarop te beperken;
       -       en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan?

Tot slot: wat te doen als u aansprakelijk gesteld wordt. Lees verder >>

---

De beroeps- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Heeft u vragen over uw aansprakelijkheid naar aanleiding van het artikel van mr. Marco Anink? Kijk dan op onze website www.translatorsunite.nl of laat het ons weten via info@translatorsunite.nl of via Twitter @TranslatorsU

---

Volgende nieuwsbrief

In onze volgende nieuwsbrief wordt wederom een specialist geraadpleegd. Dan komt de rechtsbijstand voor vertalers en tolken aan bod. 

---