Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

De beste verzekering tegen schade: nooit werken of bewegen dan is de kans op schade minimaal! Voor die mensen die wel moeten werken of af en toe buiten komen en dus risico op schade hebben, is er een keur aan verzekeringsproducten. Van glasschades tot overlijdensrisicoverzekeringen en van dure verzekeringen tot goedkope. Maar waar moet je nou op letten en belangrijker nog: is het allemaal wel nodig? In deze blog beperken we ons tot een korte introductie op de zakelijke rechtsbijstandsverzekering.

De rechtsbijstandsverzekering

In de basis is een rechtsbijstandsverzekering een overeenkomst tussen u en een verzekeraar dat deze laatste u, tegen een periodieke betaling, bij staat bij eventuele geschillen in het rechtsverkeer (juridische kwesties). Uiteraard stelt de verzekeraar daar wel voorwaarden aan, o.a. in de zogeheten kleine lettertjes. Belangrijk daarbij is in welke hoedanigheid u gebruik maakt van de rechtsbijstandsverzekering. Heeft u de verzekering als particulier afgesloten dan biedt een verzekeraar doorgaans geen dekking voor zakelijke geschillen. Waarom? Omdat de risico’s en schadegevallen in het zakelijke verkeer doorgaans groter en gevarieerder zijn en dus duurder zijn om op te lossen. Zeer basaal: heeft u een vertaling of tolkopdracht gedaan en stuurt u daar een factuur voor dan kunt u ervan uit gaan dat een eventueel geschil uit deze opdracht zal vallen onder een zakelijke rechtsbijstandsverzekering. Heeft u slechts een particuliere rechtsbijstandsverzekering dan bent u dus niet verzekerd. Lees meer

Aansprakelijkheid en de eenmanszaak van de vertaler of tolk

mr. M.F.J. Anink

De vertaler en de tolk zijn gewoonlijk geen werknemers, maar ondernemers. En uit recent onderzoek van Translators Unite blijkt dat veruit de meeste tolken en vertalers hun werkzaamheden uitvoeren via een eenmanszaak.

Logischerwijze zijn niet alle tolken en vertalers bekend met de (juridische) gevolgen van het handelen via een eenmanszaak. Maar stel nu dat u een vertaalfout begaat? Of in uw vertaling staat een nul teveel of te weinig? Dit kan leiden tot de nodige schade. En wat als u dan een brief ontvangt waarin u te kennen wordt gegeven dat u voor die schade aansprakelijk gesteld wordt…?

Op verzoek van Translators Unite daarom deze bijdrage. Ik zal daarin achtereenvolgens bespreken:

  1. de gevolgen van een eenmanszaak voor uw aansprakelijkheid;
  2. wat is het criterium voor aansprakelijkheid en wat kan de schade zijn?
    –       en de revisor dan?
  3. hoe aansprakelijkheid te voorkomen althans de kans op daarop te beperken;
    –       en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan?

Tot slot: wat te doen als u aansprakelijk gesteld wordt. Lees meer

‘De vertaler- tolk, de professional en de ondernemende professional’

Afstudeeronderzoek naar risicoperceptie onder vertalers en tolken.

In samenwerking met Translators Unite heeft Roan onderzoek gedaan in hoeverre Nederlandse tolken en vertalers zich bewust zijn van ondernemersgerelateerde risico’s die men loopt bij de uitoefening van hun vak.

Het onderzoek is een praktische verdieping naar aanleiding van een eerdere scriptie geschreven door Mr. Marco Anink (De civiele aansprakelijkheid van een vertaler).

Reden van dit onderzoek is dat, helaas ook in Nederland, een juridische verharding is te constateren. Doel van het onderzoek was om doormiddel van diepte interviews te onderzoeken in hoeverre vertalers en tolken zich bewust zijn van mogelijke juridische risico’s en hoe men hier in de praktijk mee omgaat.

 Wat heeft dit onderzoek opgeleverd?

Lees meer

Presentatie door Translators Unite

Persoonlijke uitleg over aansprakelijkheid, leveringsvoorwaarden en de verzekeringsoplossing

Translators Unite wordt op dit moment door veel verenigingen van vertalers en tolken gevraagd een presentatie te komen geven over aansprakelijkheid, leveringsvoorwaarden en het (tegen aansprakelijkheid) verzekeren van vertalers en tolken.

Tijdens de presentatie wordt o.a. ingegaan op de werking van algemene voorwaarden bij aansprakelijkheid,  aansprakelijkheid bij werkzaamheden voor een vertaalbureau en waaraan moet een goede aansprakelijkheidsverzekering voldoen.

De nadruk van de presentatie ligt op het delen van ervaringen, het bespreken van eenvoudig te begrijpen praktijk- en schadevoorbeelden en het uitleggen van de verzekeringstechnische maatwerkoplossing. De presentatie kan tevens worden gebruikt voor het behalen van PE punten.

Heeft u interesse in een presentatie? Stuur dan een e-mail met uw verzoek aan: info@translatorsunite.nl
Lees meer