Raamovereenkomsten: To Sign or Not to Sign

De Wet DBA houdt de gemoederen bezig, ook in tolken- en vertalersland. Laatste sage die we aan dit hoofdstuk kunnen toevoegen is het nieuwe raamcontract van TVCN.

Even de stand van zaken tot nu.

De wet DBA

De invoering van de Wet DBA leek zo een mooi sprookje. Totdat bij de uitvoering bekend werd wat de praktische implicaties zijn. Per 1 mei 2016 is de VAR komen te vervallen. De VAR die bij de belastingdienst kon worden aangevraagd om een uitspraak te krijgen over de zelfstandigheid. In de praktijk bleek dat hier door sommige partijen misbruik van werd gemaakt en er sprake was van zogenoemde schijnzelfstandigheid.

Om deze schijnzelfstandigheid te voorkomen is de Wet DBA ingevoerd.

Goed waar staan we nu met de Wet DBA en waarom is dit belangrijk voor vertalers en tolken?

Na veel commotie heeft de belastingdienst besloten om de ingangsperiode van de wet uit te stellen tot en met 1 juli 2018. In de tussentijd echter zijn veel vertaalbureaus begonnen met het opstellen van zogenoemde raamcontracten. Dat zijn contracten die met de belastingdienst zijn afgestemd zodat niet kan worden gezegd dat sprake is van (schijn)zelfstandigheid. Dat lijkt dus een goede ontwikkeling, want zowel vertaalbureau als freelance vertaler/ tolk hebben zekerheid vooraf en kunnen dus geen boetes krijgen.

Wat is nu het probleem

De eerste raamovereenkomsten in vertalers- en tolkenland die nu het licht zien, lijken een onredelijke verschuiving van verantwoordelijkheid en risico in te houden voor de freelance tolken en vertalers. Hiervoor waarschuwt onder andere ook FNV in haar blog. Enkele passages uit het raamcontract die door het FNV als onredelijk worden ervaren zijn:

‘Er is absoluut geen sprake van een gelijkwaardige overeenkomst’, aldus Van Hest. ‘Ook als TVCN de factuur nog niet heeft betaald, moet je doorwerken. En alle aansprakelijkheid voor hoe wordt gewerkt, wordt bij de tolk/vertaler gelegd. De tolk/vertaler draagt het volledige risico als facturen van TVCN niet worden betaald.’

Daarnaast in de opening van de blog gesteld:

‘Zo word je verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben, ook al heb je geen enkele zekerheid dat je ooit een opdracht gaat krijgen van TVCN.’

Met name deze laatste passage willen we vanuit Translators Unite wat nader toelichten zonder hierbij partij te kiezen of te zijn.

Aansprakelijkheidsverzekering

Ja, een aansprakelijkheidsverzekering kost geld. Je autoverzekering, uitvaartverzekering, inboedelverzekering en je ziektekostenverzekering kosten ook geld. Verzekeringen die we als normaal beschouwen. Want stel dat er iets gebeurd, dan wil je goed verzekerd zijn.

Toch heeft een groot deel van de Nederlandse freelance vertalers en tolken geen afdoende zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Vaak gehoorde argumenten:

  • te duur (voor nog geen 30,- per maand ben je al verzekerd);
  • ik veroorzaak geen schade want ik ben een professional;
  • ik weet niet waar ik op moet letten.

Uiteraard kan ik niet in iemands portemonnee kijken. Maar feit is wel dat je als freelance vertaler en tolk opereert als ondernemer en deelneemt aan het zakelijke verkeer en dus blootstaat aan een veelheid aan risico’s. Sommige van deze risico’s kun je uitsluiten of (zoveel als mogelijk) beperken. Maar sommige risico’s heb je niet in de hand. Juist in een periode waar echt een juridische verharding te merken is, is het van belang om kritisch naar de impact van een zakelijke aansprakelijkheid op je privé situatie te kijken. Lees hiervoor onze eerdere blog, geschreven door Mr. Marco Anink.

Tot slot

Omdat Translators Unite door en voor vertalers en tolken is opgericht hoop ik dat onderstaande afsluiting voor iedereen acceptabel is.

Het opnemen van een verplichting tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering komt cru over. De Goliath die David verplicht iets te doen: het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Toch is deze “verplichting” in veel andere branches de normaalste zaak van de wereld. Denk aan de bouw, ICT en veel advies gerelateerde beroepen. Vanuit die optiek is het ook niet vreemd dat het van tolken en vertalers ook wordt gevraagd. Want waar gewerkt wordt, vallen spaanders.

Dat wil niet zeggen dat ik achter de werkwijze sta zoals nu gehanteerd door grote vertaalbureau’s. Waar ik persoonlijk wel blij om ben is dat het de discussie omtrent professionalisering van de zelfstandige vertalers en tolken weer op de kaart zet. Helaas is de aanleiding niet helemaal zoals ik het zou willen.

Vincent

 

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

De beste verzekering tegen schade: nooit werken of bewegen dan is de kans op schade minimaal! Voor die mensen die wel moeten werken of af en toe buiten komen en dus risico op schade hebben, is er een keur aan verzekeringsproducten. Van glasschades tot overlijdensrisicoverzekeringen en van dure verzekeringen tot goedkope. Maar waar moet je nou op letten en belangrijker nog: is het allemaal wel nodig? In deze blog beperken we ons tot een korte introductie op de zakelijke rechtsbijstandsverzekering.

De rechtsbijstandsverzekering

In de basis is een rechtsbijstandsverzekering een overeenkomst tussen u en een verzekeraar dat deze laatste u, tegen een periodieke betaling, bij staat bij eventuele geschillen in het rechtsverkeer (juridische kwesties). Uiteraard stelt de verzekeraar daar wel voorwaarden aan, o.a. in de zogeheten kleine lettertjes. Belangrijk daarbij is in welke hoedanigheid u gebruik maakt van de rechtsbijstandsverzekering. Heeft u de verzekering als particulier afgesloten dan biedt een verzekeraar doorgaans geen dekking voor zakelijke geschillen. Waarom? Omdat de risico’s en schadegevallen in het zakelijke verkeer doorgaans groter en gevarieerder zijn en dus duurder zijn om op te lossen. Zeer basaal: heeft u een vertaling of tolkopdracht gedaan en stuurt u daar een factuur voor dan kunt u ervan uit gaan dat een eventueel geschil uit deze opdracht zal vallen onder een zakelijke rechtsbijstandsverzekering. Heeft u slechts een particuliere rechtsbijstandsverzekering dan bent u dus niet verzekerd. Lees meer

Aansprakelijkheid en de eenmanszaak van de vertaler of tolk

mr. M.F.J. Anink

De vertaler en de tolk zijn gewoonlijk geen werknemers, maar ondernemers. En uit recent onderzoek van Translators Unite blijkt dat veruit de meeste tolken en vertalers hun werkzaamheden uitvoeren via een eenmanszaak.

Logischerwijze zijn niet alle tolken en vertalers bekend met de (juridische) gevolgen van het handelen via een eenmanszaak. Maar stel nu dat u een vertaalfout begaat? Of in uw vertaling staat een nul teveel of te weinig? Dit kan leiden tot de nodige schade. En wat als u dan een brief ontvangt waarin u te kennen wordt gegeven dat u voor die schade aansprakelijk gesteld wordt…?

Op verzoek van Translators Unite daarom deze bijdrage. Ik zal daarin achtereenvolgens bespreken:

  1. de gevolgen van een eenmanszaak voor uw aansprakelijkheid;
  2. wat is het criterium voor aansprakelijkheid en wat kan de schade zijn?
    –       en de revisor dan?
  3. hoe aansprakelijkheid te voorkomen althans de kans op daarop te beperken;
    –       en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan?

Tot slot: wat te doen als u aansprakelijk gesteld wordt. Lees meer

‘De vertaler- tolk, de professional en de ondernemende professional’

Afstudeeronderzoek naar risicoperceptie onder vertalers en tolken.

In samenwerking met Translators Unite heeft Roan onderzoek gedaan in hoeverre Nederlandse tolken en vertalers zich bewust zijn van ondernemersgerelateerde risico’s die men loopt bij de uitoefening van hun vak.

Het onderzoek is een praktische verdieping naar aanleiding van een eerdere scriptie geschreven door Mr. Marco Anink (De civiele aansprakelijkheid van een vertaler).

Reden van dit onderzoek is dat, helaas ook in Nederland, een juridische verharding is te constateren. Doel van het onderzoek was om doormiddel van diepte interviews te onderzoeken in hoeverre vertalers en tolken zich bewust zijn van mogelijke juridische risico’s en hoe men hier in de praktijk mee omgaat.

 Wat heeft dit onderzoek opgeleverd?

Lees meer

Presentatie door Translators Unite

Persoonlijke uitleg over aansprakelijkheid, leveringsvoorwaarden en de verzekeringsoplossing

Translators Unite wordt op dit moment door veel verenigingen van vertalers en tolken gevraagd een presentatie te komen geven over aansprakelijkheid, leveringsvoorwaarden en het (tegen aansprakelijkheid) verzekeren van vertalers en tolken.

Tijdens de presentatie wordt o.a. ingegaan op de werking van algemene voorwaarden bij aansprakelijkheid,  aansprakelijkheid bij werkzaamheden voor een vertaalbureau en waaraan moet een goede aansprakelijkheidsverzekering voldoen.

De nadruk van de presentatie ligt op het delen van ervaringen, het bespreken van eenvoudig te begrijpen praktijk- en schadevoorbeelden en het uitleggen van de verzekeringstechnische maatwerkoplossing. De presentatie kan tevens worden gebruikt voor het behalen van PE punten.

Heeft u interesse in een presentatie? Stuur dan een e-mail met uw verzoek aan: info@translatorsunite.nl
Lees meer