Het ontstaan van Translators Unite:

In maart van 2012 stond Vincent Vitters, als een moderne, geëmancipeerde man, de was te strijken en vroeg hij zich ondertussen af hoe het gesteld was met de aansprakelijkheidsverzekering van het vertaalbureau van zijn moeder. Nadat hij de strijkwerkzaamheden had afgehandeld, begon hij de verschillende polissen door te spitten. Hij kwam tot zijn grote schrik tot de conclusie dat de afgesloten polis een groot gedeelte van het risico dat vertalers en tolken lopen, ongedekt laat. Maar hoe zat het dan bij een schadeclaim? Hoe gaan de vertalers en tolken waarmee wij samenwerken om met aansprakelijkheid?

mr. V. (Vincent) Vitters

Rondvraag

Om hier achter te komen, heeft hij een rondvraag gehouden onder vertalers en tolken en kwam tot een aantal bevindingen:

  • Veel vertalers en tolken zijn in de veronderstelling dat het vertaalbureau waar zij voor werken aansprakelijk is en niet de vertaler / tolk;
  • Veel vertalers en tolken zijn in de veronderstelling dat hun leveringsvoorwaarden hen beschermen;
  • Veel vertalers en tolken weten niet in welke opzichten de verschillende verzekeringen die worden aangeboden van elkaar afwijken;
  • De meeste vertalers en tolken hebben helemaal geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

De site Translators Unite informeert

Uit Vincents verbazing hoe weinig kennis over aansprakelijkheid en hantering van leveringsvoorwaarden hijzelf en veel branchegenoten hebben, ontstond het idee om Translators Unite op te richten. Missie: vertalers en tolken bijpraten over dit onderwerp. In zijn zoektocht naar antwoorden en oplossingen heeft hij als eerste stap samen met Rick Guitjens (eigenaar van Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer) de site www.translatorsunite.nl opgezet, waarin deze onduidelijke en ingewikkelde materie wordt uitgelegd.

Speciale beroeps-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor tolken en vertalers

Maar daar hield het niet op. In samenwerking met Nationale Nederlanden, Nedasco en Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer heeft Vincent een specifieke beroeps- bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld. Deze is qua dekking, hantering van leveringsvoorwaarden en eigen risico volledig afgestemd op onze branche, en kost bovendien dankzij collectieve inkoop maar € 33,25 per maand. De scherpste premie op dit moment in Nederland voor de geboden dekking.

H.E.J.J. (Rick) Guitjens RAIA

Afstudeerstagiair

Van 1 maart tot eind juni 2014 heeft Roan van Leerdam zijn afstudeerscriptie geschreven waarbij hij onderzoek heeft gedaan naar risicoperceptie onder Nederlandse vertalers en tolken.  Meer informatie over zijn scriptie.